Pembrokeshire Coast National Trail - Official Site. All the essential information for walkers intending to walk this famous trail.Hafan

Tudalen Hafan

Croeso i wefan Lwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae llwybr odidog arfordirol Sir Benfro yn doreithiog o olygfeydd anhygoel, amrywiaeth eang o gynefinoedd a digonedd o wahanol fywyd gwyllt.

Gobeithio bydd y wefan hon yn rhoi hyder ac arweiniad i chi fwynhau cerdded drwy ein sir,ac i flasu trysorau'r llwybr cenedlaethol.


Mae Llwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, yn dilyn 186 milltir o olygfeydd arfordirol odidocaf Prydain.

O Landudoch yn y gogledd i Amroth yn y de, maer llwybr yn cynnwys bob math o wahanol tirluniau arforol, o glogwyni garw a baeau cysgodol, i draethau agored ac aberoedd troellog.

Yn gorwedd bron i gyd o fewn Parc Cenendlaethol Arfordir Sir Benfro yr unig barc cenedlaethol arfordirol ym Mhrydain maer llwybr yn dangos doreth o flodau ac adar arfordirol, gan gynnwys tystiolaeth dynol or oes Neolithig ir amser presennol.

Yn ei chyfanrwydd, maer Llwybr Arfordirol yn cynnig her corfforol aruthrol dywedir bod ei 35,000 o droedfeddi o esgyn a disgyn yn gyfystyr dringo Everest ac eto, gallwch ei fwynhau mewn darnau byriach, o fewn cyrraedd i bobl o bob oed a gallu. Maer pentrefi bach ar hyd yr arfordir yn cynnig hoe derbyniol, ac eto yn ychwanegu at y profiad pleserus.

Rydym bob amser yn falch o glywed am eich profiadau gorau a gwaethaf wrth gerdded ar hyd y llwybr. Gallwch gysylltu Swyddog y Llwybr Cenedlaethol trwy e-bost.


Mae Llwybr Arfordir Sir Benfro yn un o dim ond tri Llwybr Cenedlaethol drwy Gymru. Mae e bron i gyd tu fewn i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ag yn gael ei rheoli gan Awdurdod y Parc.

Mae rheolaeth o'r llwybr yn cael ei ariannu gan Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae Cyngor Sir Benfro yn rheoli'r rhannau drefol sydd tu allan i ardal y Parc Cenedlaethol.
Mae'r rhan fwyaf o'r llwybr ar dir preifat ac mae'r awdurdod yn cydnabod cefnogaeth nifer o berchnogwyr tir, gan gynnwys Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a'r Weinyddiaeth Amddifyn.WAG
PCNPANRW